domotop tepelná čerpadla NIBE

NIBE HPAC 40 - modul pro chlazení

 NIBE HPAC 40- modul pro chlazení
Přednosti NIBE™ HPAC 40


•    Elegantní nadčasový design
•    Vysoká flexibilita k docílení celoročního vnitřního komfortu
•    Pasivní chlazení
•    Aktivní chlazení s ohřevem teplé vody
•    Jednoduchá instalace
•    Vše ovládá regulace tepelného čerpadla
•    Určeno pro tepelná čerpadla NIBE F1145/1245


NIBE HPAC 40 je příslušenství, které vám přinese vysoký stupeň flexibility instalace vašeho tepelného čerpadla. Je kompatibilní s tepelnými čerpadly NIBE F1145/F1245. Ty byly vyvinuty pro jednoduchou instalaci a především snadné ovládání. Kombinací tepelného čerpadla s modulem NIBE HPAC 40 si jedním systémem zajistíte vytápění , ohřev vody, bazénu a v letních měsících i chlazení. NIBE HPAC 40 se řídí jednoduše prostřednictvím ovládacího panelu tepelného čerpadla, kde jsou velmi snadno dostupná všechna nastavení a provozní stavy pouhým stiskem jednoho tlačítka. Toto příslušenství vytváří společně s tepelným čerpadlem NIBE F1145/1245  designově velice povedený komplet.


Popis funkce


NIBE HPAC 40 je příslušenství, které vám společně s tepelným čerpadlem NIBE F1145/F1245 zajistí v závislosti na aktuálním požadavku objektu vytápění i chlazení. NIBE F1145/F1245 má vestavěn velmi inteligentní řídící systém, který umí vyhodnotit na základě vnitřní a venkovní teploty požadavek na optimální chlazení či vytápění. V případě, že se uvnitř i vně domu zvýší teplota nad nastavenou hodnotu, pak je potřeba funkce chlazení. Systém v první fázi zajistí pouze cirkulací chladícího média systémem fan-coilů chlazení objektu. A tomuto stavu se říká pasivní chlazení. Pokud je v primárním okruhu plošného kolektoru či hlubinných vrtů dostatek chladící energie, je systém provozován v režimu pasivního chlazení. Pokud už není dostatek chladící energie v primárním okruhu, pak se systém přepne do režimu aktivního chlazení. Pak se spíná kompresor tepelného čerpadla.

Jeho funkce je reverzována a tepelné čerpadlo pak chladí do domu a topí do primárního okruhu plošného zemního kolektoru nebo hlubinných vrtů. Tato kombinace tepelného čerpadla NIBE F1145/1245 a modulu NIBE HPAC 40 zajistí nejen kompletní systém pro vytápění, ohřev vody či bazénu a chlazení, ale i velice efektivní systém regenerace primárního okruhu. To ve výsledku zvyšuje jeho průměrnou teplotu a vede k vyšší celoroční úspoře systému ve srovnání s konkurenčními produkty.