Nabídka zdarma

Pokud Vás tepelná čerpadla NIBE oslovila jako forma úsporného vytápění, rádi Vám zdarma vypracujeme nabídku přímo na míru.

Tento dotazník bude sloužit jako základní informace pro výběr vhodného typu a výkonu tepelného čerpadla. Volbu odpovědi označte křížkem, případně doplňte číselnou hodnotu.

Formulář

Tepelné čerpadlo chcete využít pro (označte i více možností)

Vytápění rodinného domu

Ohřev teplé užitkové vody

osob

Ohřev vody v bazénu

m3

Tepelná ztráta objektu

kW

Jiné využití

Vytápěná plocha (celková vytápěná plocha všech pater)

m2

Stávající spotřeba plynu/elektřiny na vytápění

kWh/rok

Topný systém

Jiný (uveďte)

Stávající nebo doplňkový tepelný zdroj

Elektrokotel

Kotel na zemní plyn

Kotel na tuhá paliva

Jiný (uveďte)

Uvažované tepelné čerpadlo (systém získání tepla)

Kontaktní údaje


Vzkaz