Tepelná čerpadla na splátky

Snažíme se pro Vás dělat maximum! Ve spolupráci s finančními specialisty z renomované finanční instituce - Raiffeisen stavební spořitelny a.s. – jsme si pro Vás připravili výhodné financování Vašeho tepelného čerpadla za pomocí EKOPROGRAMU .

Chcete ušetřit náklady za energie a snížit tak svůj ekologický dopad na životní prostředí? Nemáte dostatek financí na tepelné čerpadlo nebo je potřebujete na jiné účely? Právě pro vás je připraven náš finanční EKOPROGRAM.

Teď už je to jednoduché. Nepotřebujete mít žádné naspořené finance, a přesto si můžete během pár dní užívat výhod tepelného čerpadla. V průběhu splacení se dají splátky flexibilně měnit podle Vašich představ. Úvěr můžete kdykoliv splatit nebo můžete bez jakýchkoli sankcí posílat mimořádné splátky. Vyřízení smlouvy je ZDARMA.

Ke schválení úvěru potřebujete jen tyto doklady:

  • Potvrzení příjmů (ze zaměstnání, daňové přiznání)
  • Výpis z katastru nemovitosti pro nemovitost, kde bude tepelné čerpadlo instalováno

Každá úvěrová smlouva se řeší individuálně přímo s finančními specialisty a vždy se přihlíží k aktuálním možnostem klienta. Přesto Vám můžeme nastínit několik modelových příkladů. Použité ceny, podmínky a tarify jsou aktuální a platné od 1.6.2013. To znamená, že je již počítáno se sníženými cenami za plyn, které jsou inzerovány. Pokud tyto ceny budou během topné sezóny upraveny směrem nahoru, návratnost se urychlí.

První příklad

Pan Novák bydlí v rodinném domě poblíž Brna, který je vytápěn elektrokotlem. V domě žijí 4 osoby, které mají standardní požadavky na teplou vodu a ostatní spotřebu elektrické energie. Měsíční platba za spotřebu elektrické energie pro vytápění a ohřev TUV je 5.510,- Kč. Tepelné ztráty domu jsou vypočítány na 10 kW, celková spotřeba tepla včetně TUV vychází na 22,6 MWh/rok.

Pan Novák si od naší společnosti nechal instalovat vzduchové tepelné čerpadlo NIBE SPLIT 12 v akční ceně. Pořizovací cena i s montáží byla 200.000,- Kč včetně DPH. Po instalaci tepelného čerpadla se měsíční náklady na elektrickou energii pro vytápění a ohřev TUV snížily na 2.085,- Kč.

Na zakoupení tepelného čerpadla pan Novák využil financování EKOPROGRAMEM, úvěr má na 7 let s úrokem 5,40% p.a. a měsíční splátkou ve výši 2.870,- Kč. Z následující tabulky je zřejmé, že investice do tepelného čerpadla na splátky se panu Novákovi vrátí za 7 let! Pokud by pan Novák měl vlastní finanční prostředky a nepotřeboval úvěr, návratnost investice by byla necelých 5 let!

Srovnání nákladů na provoz domu pana Nováka:

Elektrický kotel

Tepelné čerpadlo

Měsíční náklady na vytápění

5.510,- Kč

2.085,- Kč

Úvěr – měsíční splátka

0,- Kč

2.870,- Kč

Roční náklad na vytápění a úvěr

66.120,- Kč

59.460,- Kč

Úspory za rok 1 až 7

0,- Kč

6.660,- Kč

Úspory za rok 8 a následující...

0,- Kč

41.100,- Kč

Z tabulky je patrné, že i během splácení úvěru pan Novák již mírně šetří. Po splacení úvěru v délce 7 let jsou roční úspory již 41.100,- Kč ročně. Při neustále vzrůstajících cenách za energie se návratnost ještě uspíší. Záruka na kompresor tepelného čerpadla (nejdražší součást) je až 10 let, tím se zajistí bezproblémová návratnost investice.

Druhý příklad

Dvořákovi bydlí také v rodinném domě, opět poblíž Brna, dům je však vytápěn klasickým plynovým kotlem. V domě žijí 4 osoby, které mají také standardní požadavky na teplou vodu a ostatní spotřebu elektrické energie (5000 kWh/rok). Měsíční platba za spotřebu plynu pro vytápění a ohřev TUV je 3.460,- Kč. Pravidelná měsíční platba dodavateli elektrické energie za spotřebovanou elektřinu vychází na 2.098,- Kč (tarif D02). Tepelné ztráty domu jsou vypočítány na 10 kW (22.600 kWh/rok).

Dvořákům již dosluhoval starý plynový kotel, který bylo nutné vyměnit. To stejné platilo pro bojler na ohřev vody. Dvořákovi měli na výměnu kotle a bojleru (quadrigy) nachystáno 60.000,- Kč. Místo toho si od naší společnosti nechali také nainstalovat velmi oblíbené vzduchové tepelné čerpadlo NIBE SPLIT 12 v akční ceně. Pořizovací cena i s montáží byla opět 200.000,- Kč včetně DPH. Po instalaci tepelného čerpadla přešla celá domácnost na zvýhodněný tarif za elektrickou energii (D56 – tepelné čerpadlo) a tím se snížili i náklady na ostatní spotřebu elektrické energie na 1.459,- Kč za měsíc (náklady na pračku, televizi, svícení...). Platba za elektrickou energii spotřebovanou pro vytápění a ohřev TUV je nyní 2.085,- Kč. Měsíčně tedy Dvořákovi posílají dodavateli elektřiny 3.544,- Kč. Dodavateli plynu již nic posílat nemusejí, případně se dosluhující plynový kotel může nechat jako záloha a pouze se sníží stálá platba za plynoměr na minimum.

Na zakoupení tepelného čerpadla využili Dvořákovi financování EKOPROGRAMEM s tím, že z vlastních úspor dali 60.000,- Kč a vypůjčili si 140.000,- Kč. Úvěr mají na 7 let s úrokem 5,52% p.a. a měsíční splátkou ve výši 2.000,- Kč. Z následující tabulky je zřejmé, že se Dvořákům investice do tepelného čerpadla včetně zmíněného financování vrátí do 7 let.

Srovnání nákladů na provoz domu Dvořákových:

Plynový kotel

Tepelné čerpadlo

Měsíční náklady na vytápění - plyn/tepelné čerpadlo

3.460,- Kč

2.085,- Kč

Měsíční náklady na spotřebu elektřiny

2.098,- Kč

1.459,- Kč

Úvěr – měsíční splátka

0,- Kč

2.000,- Kč

Roční náklad na vytápění, elektřinu a úvěr

66.696,- Kč

66.528,- Kč

Úspory za rok 1 až 7

0,- Kč

minimální

Úspory za rok 8 a následující...

0,- Kč

24.000,- Kč

Z tabulky je patrné, že během prvních sedmi let budou Dvořákovi platit stále stejnou částku, jako nyní. Od osmého roku již platí o 24.000,- Kč ročně méně. Při neustále vzrůstajících cenách za energie se návratnost ještě uspíší. Záruka na kompresor tepelného čerpadla (nejdražší součást) je až 10 let, tím se zajistí bezproblémová návratnost investice.

Příklady jsou pouze modelové. Každý obchodní případ řešíme individuálně s přihlédnutím k aktuální situaci, možnostem splácení úvěru a potřebám instalace tepelného čerpadla.

Pro více informací kontaktujte našeho obchodního zástupce a nechejte si vypracovat nabídku zdarma. Je možné se domluvit i na bezplatné návštěvě technika na místě instalace.

Druhý příklad

Pan Novák bydlí v rodinném domě poblíž Brna, který je vytápěn elektrokotlem. V domě žijí 4 osoby, které mají standardní požadavky na teplou vodu a ostatní spotřebu elektrické energie. Měsíční platba za spotřebu elektrické energie pro vytápění a ohřev TUV je 5.510,- Kč. Tepelné ztráty domu jsou vypočítány na 10 kW, celková spotřeba tepla včetně TUV vychází na 22,6 MWh/rok.

Pan Novák si od naší společnosti nechal instalovat vzduchové tepelné čerpadlo NIBE SPLIT 12 v akční ceně. Pořizovací cena i s montáží byla 200.000,- Kč včetně DPH. Po instalaci tepelného čerpadla se měsíční náklady na elektrickou energii pro vytápění a ohřev TUV snížily na 2.085,- Kč.

Na zakoupení tepelného čerpadla pan Novák využil financování EKOPROGRAMEM, úvěr má na 7 let s úrokem 5,40% p.a. a měsíční splátkou ve výši 2.870,- Kč. Z následující tabulky je zřejmé, že investice do tepelného čerpadla na splátky se panu Novákovi vrátí za 7 let! Pokud by pan Novák měl vlastní finanční prostředky a nepotřeboval úvěr, návratnost investice by byla necelých 5 let!

Srovnání nákladů na provoz domu pana Nováka:

Elektrický kotel

Tepelné čerpadlo

Měsíční náklady na vytápění

5.510,- Kč

2.085,- Kč

Úvěr – měsíční splátka

0,- Kč

2.870,- Kč

Roční náklad na vytápění a úvěr

66.120,- Kč

59.460,- Kč

Úspory za rok 1 až 7

0,- Kč

6.660,- Kč

Úspory za rok 8 a následující...

0,- Kč

41.100,- Kč

Z tabulky je patrné, že i během splácení úvěru pan Novák již mírně šetří. Po splacení úvěru v délce 7 let jsou roční úspory již 41.100,- Kč ročně. Při neustále vzrůstajících cenách za energie se návratnost ještě uspíší. Záruka na kompresor tepelného čerpadla (nejdražší součást) je až 10 let, tím se zajistí bezproblémová návratnost investice.

Další modelové příklady:

200 000 Kč

250 000 Kč

300 000 Kč

11 let

2 000 Kč

5,30%

2 500 Kč

5,25%

-

-

10 let

2 200 Kč

5,33%

-

-

-

-

7 let

2 870 Kč

5,40%

3 790 Kč

5,35%

4 500 Kč

5,32%

5 let

3 570 Kč

5,44%

4 490 Kč

5,39%

5 500 Kč

5,36%

Po zaplacení 40% z úvěru se úroková sazba mění na 3,5% a je garantována po celou dobu splácení.


Vzkaz